KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WEJSKIEGO MŁYŃCZYSKA Z DNIA 26.06.2015 r.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbki wody z wodociągu wiejskiego w Młyńczyskach- nr LW/1966/NS/2015 pobranej w dniu 24.06.2015r.  przez przedstawiciela PPIS w Limanowej, badanie wykonane przez Dział Laboratoryjny WSSE – Kraków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem fizykochemicznym i  mikrobiologicznym w zakresie wykonanych oznaczeń  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Młyńczyskach określony  decyzją z dnia  19.06.2015r. znak NHK-HI-431-9/15.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WEJSKIEGO MORDARKA Z DNIA 26.06.2015 r.

 

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbki wody z wodociągu wiejskiego w Mordarce - nr LW/1969/NS/2015  pobranej w dniu 24.06.2015r.  przez przedstawiciela PPIS w Limanowej, badanie wykonane przez Dział Laboratoryjny WSSE – Kraków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym w zakresie wykonanych oznaczeń  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Mordarce określony  decyzją z dnia  19.06.2015r.znak NHK-HI-431-19/15.

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU

 

 

W dniu 29 maja w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Limanowej, zorganizowała event promujący zdrowy tryb życia  z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. 

W trakcie trwania eventu młodzież szkolna mogła skorzystać z badania słuchu,  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także zbadać ilość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Każda osoba biorąca udział w badaniach otrzymywała jabłko i sok.

W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z ogólnopolską kampanią społeczną “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”.

W tym dniu Zespół Szkół Nr 1 obchodził święto sportu, odbywały się turnieje i zawody sportowe, a także pokazy taneczne i występy artystyczne. W trakcie trwania imprezy rozdawano ulotki antytytoniowe i jabłka.

Partnerami eventu byli  Akustyka Słuchu GEERS i Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej.

Czytaj więcej...

Sprawozdania z realizacji programów edukacyjnych w placówkach nauczania i wychowania

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej, uprzejmie prosi koordynatorów szkolnych o wypełnienie druków sprawozdawczych z realizacji programów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo prosimy o terminowość nadsyłania sprawozdań.

1. "Nie pal przy mnie, proszę" – 10 czerwca 2015 roku

2. "Trzymaj formę!" – 5 czerwca 2015 roku

3. "Znajdź właściwe rozwiązanie" – 30 maja 2015 roku (wraz z ankietą ewaluacyjną dla ucznia)

4. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – 20 czerwca 2015 roku (wraz z ankietą ewaluacyjną dla ucznia)

RELACJA Z ROZDANIA NAGRÓD POWIATOWYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ANTYTYTONIOWYCH

13 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w organizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej konkursach plastycznych z zakresu programów edukacyjnych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Programy mają na celu kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie papierosów jest szkodliwe. Uwrażliwienie ich na szkodliwe działanie dymu papierosowego, szkodliwość bycia biernym palaczem..

W konkursie uczestniczyło 128 dzieci z klas I – III i 75 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 115 dzieci 5 i 6 - letnich z przedszkoli powiatu limanowskiego. Poprzez prace plastyczne dzieci przedstawiły własną wizję świata wolnego od dymu papierosowego.

Partnerem konkursów była Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej oraz Limanowski Dom Kultury. Nagrody dla laureatów ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Limanowej. Dodatkowo dzieci otrzymały upominki od Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, Auto Moto Klubu Limanowa oraz Firmy Ubezpieczeniowej „Gwarant”.

Uroczystość rozdania nagród i wystawę prac wyróżnionych przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej. Pani Paulina Ablewicz – kierownik Biblioteki w ciekawy sposób omówiła prace plastyczne.

Wystawę nagrodzonych prac można obejrzeć w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy i naszej galerii zdjęć.

 

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - 31 MAJA 2015

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło

Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi

 

Służy ono uwrażliwieniu społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, które stanowi zagrożenie dla podstawowego celu Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, jakim jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postępowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Jednocześnie Strony Konwencji uznają, że „usunięcie wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, łącznie z przemytem, nielegalną produkcją i podrabianiem, jak również opracowanie i wprowadzenie w życie przepisów prawa krajowego w tym zakresie stanowią, obok umów zawieranych na szczeblu subregionalnym, regionalnym i ogólnoświatowym istotne elementy działań na rzecz ograniczenia użycia tytoniu”.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel. (+48 18) 337 21 01
fax (+48 18) 337 24 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej